بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه زنجان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه زنجان

همایش ملی ابن فارس (احمد بن فارس زهراوی کرسف)، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش ملی ابن فارس (احمد بن فارس زهراوی کرسف)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  11 و 12 مهر 1403


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1403
📆 7 فروردین 1403 - ۱۵:۲۱

اولین کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه زنجان با همکاری انجمن خیریه مهرانه

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان با همکاری انجمن خیریه مهرانه


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1403
📆 16 اسفند 1402 - ۱۷:۰۸

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  22 و 23 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 1 دی 1402
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 1403
📆 7 آذر 1402 - ۱۴:۲۸

سومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 19 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  27 شهریور 1402
📆 3 خرداد 1402 - ۱۶:۱۶

پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 1402
📆 5 فروردین 1402 - ۱۸:۱۲

چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی، مهر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه زنجان ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، فرمانداری رامسر

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، فرمانداری رامسر


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 مهر 1401


ارسال اصل مقالات:  20 شهریور 1401
📆 21 خرداد 1401 - ۰۹:۱۶

بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه زنجان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 تا 3 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  10 تیر 1401
📆 18 فروردین 1401 - ۱۲:۲۰

دومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  1 شهریور 1401
📆 9 آذر 1400 - ۱۳:۲۳

سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه زنجان ، انجمن گیاهان دارویی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 اردیبهشت 1400


ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 99
📆 14 آذر 1399 - ۲۳:۴۷

دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، آذر ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، آذر ۹۸، دانشگاه زنجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان


تاريخ برگزاری همایش:  27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 28 شهریور 1398 - ۱۳:۱۱