بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه سیستان و بلوچستان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه سیستان و بلوچستان

نهمین همایش ملی مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد تصویرگری متون ادبی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد تصویرگری متون ادبی، اسفند ۱۴۰۲، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 6 دی 1402 - ۱۴:۱۴

نهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 24 و 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1402
📆 27 آذر 1402 - ۰۹:۵۱

اولین کنفرانس ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1402
📆 16 آذر 1402 - ۱۵:۱۵

همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1402
📆 4 آذر 1402 - ۱۲:۲۴

اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی کاربردی، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی کاربردی، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1402
ارسال اصل مقالات: 30 مهر 1402
📆 3 مرداد 1402 - ۱۶:۵۸

اولین کنفرانس مدلسازی ریاضی در سیستمهای دینامیکی و کاربردهای آن، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس مدلسازی ریاضی در سیستمهای دینامیکی و کاربردهای آن، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 1402
📆 12 اردیبهشت 1402 - ۱۸:۳۹

سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان - گروه زیست شناسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان - گروه زیست شناسی


تاريخ برگزاری همایش: 3 الی 5 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 26 فروردین 1402 - ۱۳:۲۸

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر (آموزش تا کارافرینی)، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر (آموزش تا کارافرینی)، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 25 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 1401
📆 20 بهمن 1401 - ۰۷:۱۵

بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، اسفند ۱۴۰۱، انجمن سیستم های فازی ایران ، دانشگاه سيستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: انجمن سیستم های فازی ایران ، دانشگاه سيستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1401
📆 7 دی 1401 - ۱۸:۳۷

همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش:  1 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 1402
📆 30 آذر 1401 - ۱۵:۲۹