بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه شهيد چمران اهواز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه شهيد چمران اهواز

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 18 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  8 بهمن 1402
📆 15 آبان 1402 - ۱۶:۱۷

نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه شهید چمران اهواز ، مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1402
📆 8 مهر 1402 - ۱۰:۳۷

چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران با عنوان ازدواج موفق و فرزندپروری سالم، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران با عنوان ازدواج موفق و فرزندپروری سالم، اسفند ۱۴۰۱، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

برگزار کننده همایش: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 10 اسفند 1401
📆 26 دی 1401 - ۱۴:۳۷

اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش:  16 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 26 آبان 1401 - ۱۲:۰۶

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 26 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 1401
📆 26 آبان 1401 - ۱۰:۰۹

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 9 تا 11 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 1401
📆 18 آبان 1401 - ۱۵:۲۲

سومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1401
📆 16 آبان 1401 - ۱۱:۴۹

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه شهید چمران اهواز ، انجمن هیدرولیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، انجمن هیدرولیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  9 بهمن 1401
📆 22 اسفند 1400 - ۱۲:۵۴

پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 8 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  21 بهمن 1400
📆 22 آذر 1400 - ۱۱:۱۶

بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۱۴۰۰، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده همایش: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  17 آذر 1400
📆 3 آذر 1400 - ۱۲:۵۰