بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ششمین کنفرانس بین‌المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیـرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین‌المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیـرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۲، انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  18 بهمن 1402
📆 21 آبان 1402 - ۱۳:۰۱

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 19 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1402
📆 7 اردیبهشت 1402 - ۱۰:۴۶

اولین کنفرانس ملی مکانیک سازه ها و شاره ها، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مکانیک سازه ها و شاره ها، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 22 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1402
📆 6 فروردین 1402 - ۱۴:۲۶

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن ژئوتکنیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن ژئوتکنیک ایران


تاريخ برگزاری همایش:  25 و 26 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 1402
📆 1 شهریور 1401 - ۱۰:۱۷

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش:  25 و 26 آبان 1401


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1401
📆 28 خرداد 1401 - ۱۵:۵۱

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 21 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 1401
📆 25 بهمن 1400 - ۱۲:۰۸

پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 الی 11 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  24 مرداد 1400
📆 5 اردیبهشت 1400 - ۱۳:۵۷

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای، خرداد ۱۴۰۰، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  29 فروردین 1400
📆 11 اسفند 1399 - ۱۹:۲۰

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اسفند ۹۹

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اسفند ۹۹، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 13 اسفند 1399


ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 99
📆 15 بهمن 1399 - ۰۱:۱۲

پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی، تیر ۹۹

فراخوان مقاله پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی، تیر ۹۹، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 تیر 1399


ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 99
📆 15 دی 1398 - ۱۷:۲۱