بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسی

اولین کنفرانس بین المللی ژئوانرژی و پنجمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، بهمن ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی ژئوانرژی و پنجمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، بهمن ۱۴۰۳، انجمن ژئومکانیک نفت ایران ، پژوهشکده بهره‌وری صنعت نفت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: انجمن ژئومکانیک نفت ایران ، پژوهشکده بهره‌وری صنعت نفت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 بهمن 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 1403
📆 8 فروردین 1403 - ۱۱:۳۱

اولین همایش ملی فارسی عمومی، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فارسی عمومی، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش:  2 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 1 خرداد 1403
ارسال اصل مقالات:  1 خرداد 1403
📆 27 شهریور 1402 - ۱۲:۳۷

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۲، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  15 دی 1402
📆 14 شهریور 1402 - ۰۹:۴۰

سومین کنفرانس بین المللی ماشین و محرکه های الکتریکی، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی ماشین و محرکه های الکتریکی، آذر ۱۴۰۲، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 1402
📆 23 خرداد 1402 - ۲۱:۵۱

ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های امواج میلی متری و تراهرتز، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های امواج میلی متری و تراهرتز، آذر ۱۴۰۱، مرکز محاسبات و مشخصه‌های دستگاه‌ها و زیرسیستم‌های الکترومغناطیسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مرکز سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران ، پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده همایش: مرکز محاسبات و مشخصه‌های دستگاه‌ها و زیرسیستم‌های الکترومغناطیسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مرکز سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران ، پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تاريخ برگزاری همایش:  4 الی 6 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  14 آبان 1401
📆 12 تیر 1401 - ۱۴:۴۱

بیست و یکمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات: 20 آبان 1401
📆 9 تیر 1401 - ۱۲:۴۳

سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۱، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1401
📆 28 خرداد 1401 - ۱۲:۳۵

چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، مهر ۱۴۰۱، انجمن ژئومکانیک نفت ایران

برگزار کننده همایش: انجمن ژئومکانیک نفت ایران


تاريخ برگزاری همایش:  11 الی 13 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1401
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 1401
📆 10 خرداد 1401 - ۱۳:۳۱

دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1400
📆 16 اردیبهشت 1400 - ۱۲:۱۶

بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی، خرداد ۱۴۰۰، انجمن مهندسان مکانیک ایران ، شرکت مپنا ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسان مکانیک ایران ، شرکت مپنا ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تاريخ برگزاری همایش: 4 الی 6 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات: 20 دی 99
📆 26 بهمن 1399 - ۱۲:۵۸