بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی اصفهان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی اصفهان

بیست و چهارمین همایش ملی مهندسی سطح و سومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملی مهندسی سطح و سومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران، پژوهشگاه نیرو

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران، پژوهشگاه نیرو


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 1403
📆 7 اسفند 1402 - ۰۹:۲۶

ششمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 11 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1402
📆 7 آبان 1402 - ۱۶:۵۰

دوازدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  7 مهر 1402
📆 2 مرداد 1402 - ۲۱:۴۴

دومین همایش ملی فناوری های نوظهور کوانتومی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی فناوری های نوظهور کوانتومی، خرداد ۱۴۰۲، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات: 1 خرداد 1402
📆 20 اردیبهشت 1402 - ۱۳:۱۴

نهمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن آمار ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن آمار ايران


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات: 23 فروردین 1402
📆 17 فروردین 1402 - ۱۰:۴۶

بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح و دومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح و دومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی اصفهان - انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان - انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 1402
📆 11 دی 1401 - ۱۶:۱۲

پانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2022)، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پانزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2022)، آبان ۱۴۰۱، انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 مرداد 1401
📆 4 تیر 1401 - ۱۳:۲۷

هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 1401
📆 21 بهمن 1400 - ۱۱:۴۱

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران


تاريخ برگزاری همایش: 20 تا 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1400
📆 25 دی 1400 - ۱۱:۵۶

کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 4 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  2 خرداد 1400
📆 7 فروردین 1400 - ۱۲:۱۳