بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ICEE 2024)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ICEE 2024)، اردیبهشت ۱۴۰۳، انجمن علوم مهندسی برق ایران ، دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه شاهد

برگزار کننده همایش: انجمن علوم مهندسی برق ایران ، دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه شاهد


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 13 مهر 1402 - ۱۶:۳۱

نهمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، آذر ۱۴۰۲، انجمن مکانیک سنگ ایران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده همایش: انجمن مکانیک سنگ ایران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تاريخ برگزاری همایش:  18 و 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1402
📆 29 تیر 1402 - ۲۰:۰۱

سومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی رئولوژی ایران، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1402
📆 24 خرداد 1402 - ۱۰:۵۳

پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، انجمن میکروالکترونیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، انجمن میکروالکترونیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  22 مرداد 1402
📆 16 اردیبهشت 1402 - ۱۰:۱۶

پنجمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1401
📆 6 آذر 1401 - ۱۱:۴۳

پانزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۱۴۰۱، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک تهران)

برگزار کننده همایش: گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک تهران)


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات: 8 آبان 1401
📆 21 شهریور 1401 - ۱۲:۱۲

سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ICEE 2023)، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ICEE 2023)، اردیبهشت ۱۴۰۲، انجمن علوم مهندسی برق ایران ، دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده همایش: انجمن علوم مهندسی برق ایران ، دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1401
📆 6 شهریور 1401 - ۱۰:۱۳

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)

برگزار کننده همایش: دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)


تاريخ برگزاری همایش:  2 الی 4 آبان 1402


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 1401
📆 4 مرداد 1401 - ۱۱:۰۶

ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های امواج میلی متری و تراهرتز، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های امواج میلی متری و تراهرتز، آذر ۱۴۰۱، مرکز محاسبات و مشخصه‌های دستگاه‌ها و زیرسیستم‌های الکترومغناطیسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مرکز سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران ، پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده همایش: مرکز محاسبات و مشخصه‌های دستگاه‌ها و زیرسیستم‌های الکترومغناطیسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مرکز سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران ، پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تاريخ برگزاری همایش:  4 الی 6 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  14 آبان 1401
📆 12 تیر 1401 - ۱۴:۴۱

ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه، آبان ۱۴۰۱، انجمن مهندسی سازه ایران

برگزار کننده همایش: انجمن مهندسی سازه ایران


تاريخ برگزاری همایش:  7 و 8 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  3 دی 1401
📆 7 تیر 1401 - ۱۳:۰۸