بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی شاهرود

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی شاهرود

هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت(IPAPS 2024)، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت(IPAPS 2024)، دی ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  26 آذر 1402
📆 30 شهریور 1402 - ۱۸:۳۴

بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن زمین شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن زمین شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  15 دی 1401
📆 8 آبان 1401 - ۱۴:۲۷

دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده برق

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده برق


تاريخ برگزاری همایش:  24 و 25 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 30 شهریور 1401 - ۰۹:۴۴

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داد‌ه‌ها و تحلیل تصمیم، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داد‌ه‌ها و تحلیل تصمیم، شهریور ۱۴۰۱، انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها ، دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 9 تا 11 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  13 مرداد 1401
📆 25 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۱۰

دومین همایش ملی سالانه کانسارهای ایران – کانسارهای سرب روی و فلزات همراه در ایران، تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی سالانه کانسارهای ایران – کانسارهای سرب روی و فلزات همراه در ایران، تیر ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش:  15 و 16 تیر 1401


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1401
📆 23 فروردین 1401 - ۱۱:۳۵

دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1401
📆 30 بهمن 1400 - ۱۱:۴۰

هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 20 تا 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  4 اردیبهشت 1401
📆 27 دی 1400 - ۱۰:۴۳

دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1400
📆 16 آذر 1400 - ۱۵:۱۶

پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک


تاريخ برگزاری همایش:  9 و 10 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 1400
📆 28 اردیبهشت 1399 - ۱۴:۵۵

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، تیر ۹۹، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود


تاريخ برگزاری همایش:  24 و 25 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 1400
📆 30 دی 1398 - ۱۰:۳۲