بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی شريف

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی شريف

کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری (ICERS2024)، فروردین ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری (ICERS2024)، فروردین ۱۴۰۳، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 فروردین 1403


ارسال اصل مقالات:  25 اسفند 1402
📆 9 آبان 1402 - ۱۸:۲۴

هفدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۱۴۰۲، مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  29 دی 1402
📆 30 مهر 1402 - ۱۸:۵۵

سی امین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سی امین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن مهندسی پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  3 شهریور 1402
📆 29 مرداد 1402 - ۰۸:۱۰

چهارمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  5 مرداد 1402
📆 19 تیر 1402 - ۱۵:۵۰

شانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن نگهداری و تعمیرات ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن نگهداری و تعمیرات ايران


تاريخ برگزاری همایش: 2 و 3 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  22 دی 1401
📆 28 آبان 1401 - ۱۹:۰۷

ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، دی ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش:  12 و 13 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  21 بهمن 1401
📆 15 آبان 1401 - ۰۸:۵۷

همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۴۰۱ ، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۴۰۱ ، بهمن ۱۴۰۱، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  26 آذر 1401
📆 25 مهر 1401 - ۲۱:۰۸

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن کامپیوتر ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف ، انجمن کامپیوتر ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  11 آذر 1401
📆 30 تیر 1401 - ۱۰:۲۳

سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی شریف - انجمن سرامیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف - انجمن سرامیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 اسفند 1400
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 1401
📆 28 بهمن 1400 - ۰۹:۲۴

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شریف


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  8 بهمن 1400
📆 29 آذر 1400 - ۱۳:۰۳