بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی قم

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی قم

هفتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 تا 13 تیر 1402


ارسال اصل مقالات: 20 خرداد 1402
📆 21 فروردین 1402 - ۱۸:۳۴

کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی قم

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم


تاريخ برگزاری همایش: 27 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  27 بهمن 1401
📆 24 آبان 1401 - ۱۸:۳۸

دومین دوره کنفرانس بین المللی محاسبات و سیستم های توزیع شده (DCHPC2022)، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین دوره کنفرانس بین المللی محاسبات و سیستم های توزیع شده (DCHPC2022)، اسفند ۱۴۰۰، گروه تخصصی محاسبات وسامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران ، دانشگاه صنعتی قم

برگزار کننده همایش: گروه تخصصی محاسبات وسامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران ، دانشگاه صنعتی قم


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات: 16 آذر 1400
📆 25 آذر 1400 - ۱۰:۲۱

ششمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1400
📆 10 آذر 1400 - ۱۱:۱۶

کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه صنعتی قم

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم


تاريخ برگزاری همایش: 13 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  11 دی 1400
📆 18 خرداد 1400 - ۱۰:۲۸

پنجمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۹

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۹، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 دی 1399


ارسال اصل مقالات:  18 آذر 99
📆 5 آذر 1399 - ۱۹:۱۷

پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن ۹۹، دانشگاه صنعتی قم

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  22 آذر 99
📆 4 مرداد 1399 - ۱۱:۴۶

چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۸، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 دی 1398


ارسال اصل مقالات:  13 آذر 98
📆 15 مهر 1398 - ۱۹:۲۶

سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۷، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 13 دی 1397


ارسال اصل مقالات:  3 آذر 97
📆 29 مهر 1397 - ۱۸:۳۰

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دی ۹۶، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  25 آبان 96
📆 15 مهر 1396 - ۰۰:۱۱