بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی مالک اشتر

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، آذر ۱۴۰۲

second-national-conference-on-quality-management-engineering-reliability

برگزار کننده همایش: دانشگاه مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع


تاريخ برگزاری همایش:  29 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1402
📆 20 شهریور 1402 - ۰۸:۳۰

سومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حساس، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حساس، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علم و صنعت ايران ، سازمان پدافند غیرعامل کشور ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن حفاظت از زیرساخت‌های حساس ایران ، آزمایشگاه تحقیقاتی پایه حکمت اسلامی در شهر و جامعه

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و صنعت ايران ، سازمان پدافند غیرعامل کشور ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن حفاظت از زیرساخت‌های حساس ایران ، آزمایشگاه تحقیقاتی پایه حکمت اسلامی در شهر و جامعه


تاريخ برگزاری همایش: 20 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  12 اسفند 1401
📆 12 بهمن 1401 - ۱۵:۲۹

پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیـرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیـرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی، اسفند ۱۴۰۱، انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برگزار کننده همایش: انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 1401
📆 25 دی 1401 - ۱۳:۴۹

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع

برگزار کننده همایش: دانشگاه مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع


تاريخ برگزاری همایش:  29 آذر 1401


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1401
📆 2 مرداد 1401 - ۱۰:۲۶

بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، بهمن ۹۹، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان) ، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان) ، انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 99
📆 6 دی 1399 - ۰۸:۳۸

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، آذر ۹۹، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران


تاريخ برگزاری همایش:  7 و 8 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  7 دی 99
📆 28 مهر 1399 - ۱۸:۱۳

هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران، آبان ۹۹

هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران، آبان 99

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن رادار و سامانه های مراقبتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 آبان 1399


ارسال اصل مقالات:  1 مهر 99
📆 10 خرداد 1399 - ۱۲:۵۵

دومین همایش ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی، آبان ۹۸

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی، آبان ۹۸، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر


تاريخ برگزاری همایش:  28 و 29 آبان 1398


ارسال اصل مقالات:  18 آبان 98
📆 31 اردیبهشت 1398 - ۱۳:۱۹

نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب، اسفند ۹۷، انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برگزار کننده همایش: انجمن جوشـــکاری و آزمايشـــــهای غيرمخرب ايران ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 16 آذر 97
ارسال اصل مقالات:  20 دی 97
📆 13 آبان 1397 - ۱۸:۵۱

پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران، آبان ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران، آبان ۹۷، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، انجمن فیزیک ایران


تاريخ برگزاری همایش: 24 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور  97
📆 15 خرداد 1397 - ۱۲:۳۶