بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

هشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 1402
📆 20 دی 1401 - ۱۰:۵۵

نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 2 آبان 1401
ارسال اصل مقالات:  12 دی 1401
📆 24 شهریور 1401 - ۱۲:۱۴

چهاردهمین کنفرانس ملی سیستم‌های الکترونیک قدرت، محرکه‌های الکتریکی و فناوری‌های وابسته، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم‌های الکترونیک قدرت، محرکه‌های الکتریکی و فناوری‌های وابسته، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  13 دی 1401
📆 23 فروردین 1401 - ۰۹:۰۸

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، بهمن ۹۷، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، انجمن علمی موتور ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، انجمن علمی موتور ایران


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  12 دی 97
📆 5 مهر 1397 - ۲۲:۰۳

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، شهریور ۹۷، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1397


ارسال چکیده مقالات: 31 مرداد 97
ارسال اصل مقالات:  7 شهریور 97
📆 21 خرداد 1397 - ۱۲:۲۸

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …) کشور ایران در پسا برجام، دی ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


تاريخ برگزاری همایش: 1 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96
📆 22 آبان 1396 - ۱۲:۴۵

سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، دی ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی

برگزار کننده همایش: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


تاريخ برگزاری همایش: 1 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96
📆 20 آبان 1396 - ۰۹:۰۲

سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، آذر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، آذر ۹۶، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی مکانیک

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی مکانیک


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 آذر 1396


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 96
📆 10 مرداد 1396 - ۱۳:۰۴

اولین کنفرانس بین المللی بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب‌وکار، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب‌وکار، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 96
📆 7 خرداد 1396 - ۱۴:۴۵

چهارمین کنفرانس ملی جداسازی، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی جداسازی، خرداد ۹۶، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی شیمی

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی شیمی


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 خرداد 1396


ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 96
📆 25 اسفند 1395 - ۱۲:۳۶