بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعت نفت

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه صنعت نفت

اولین همایش ملی مدیریت فناوری دانش بنیان در صنعت نفت، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت فناوری دانش بنیان در صنعت نفت، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه صنعت نفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعت نفت


تاريخ برگزاری همایش: 22 الی 24 آذر 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1401
📆 29 خرداد 1401 - ۱۰:۲۴

همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، خرداد ۹۹

فراخوان مقاله همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه صنعت نفت

برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعت نفت


تاريخ برگزاری همایش:  23 خرداد 1399


ارسال اصل مقالات:  4 فروردین 99
📆 11 دی 1398 - ۱۷:۰۸