بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی

یازدهمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله یازدهمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 1 و 2 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 27 آبان 1402
ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1402
📆 10 اردیبهشت 1402 - ۰۹:۵۴

نخستین همایش ملی رویکردهای انتقادی به فرصت ها و چالش های ارتباطات شبکه ای در فضای مجازی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی رویکردهای انتقادی به فرصت ها و چالش های ارتباطات شبکه ای در فضای مجازی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات


تاريخ برگزاری همایش:  31 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1402
📆 5 فروردین 1402 - ۱۱:۱۲

همایش ملی پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی-فرهنگی با تمرکز بر سلامت معنوی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی-فرهنگی با تمرکز بر سلامت معنوی، اردیبهشت ۱۴۰۲، هسته پژوهشی روان شناسی اجتماعی و گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی تهران با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: هسته پژوهشی روان شناسی اجتماعی و گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی تهران با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  9 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 25 اسفند 1401
ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1402
📆 26 بهمن 1401 - ۰۹:۰۴

سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی، اسفند ۱۴۰۱، هسته پژوهشی یادگیری سیار ، گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: هسته پژوهشی یادگیری سیار ، گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 1401
📆 21 دی 1401 - ۱۱:۳۶

نخستین همایش ملی تاریخ مطبوعات در ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی تاریخ مطبوعات در ایران، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 16 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 10 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  3 اسفند 1401
📆 6 آذر 1401 - ۱۲:۱۴

شانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 شهریور 1401
ارسال اصل مقالات:  15 مهر 1401
📆 9 تیر 1401 - ۱۲:۲۱

اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضی در دوره دبستان و پیش از دبستان، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضی در دوره دبستان و پیش از دبستان، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 10 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 1401
📆 6 تیر 1401 - ۲۰:۰۳

همایش بین المللی معارف نبوی و چالش های جهان امروز، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش بین المللی معارف نبوی و چالش های جهان امروز، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 5 خرداد 1402
ارسال اصل مقالات:  12 خرداد 1402
📆 22 خرداد 1401 - ۰۹:۲۶

ششمین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، مهر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، مهر ۱۴۰۱، انجمن زبان ­شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن زبان ­شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 مهر 1401


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1401
ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1401
📆 6 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۲۴

هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم ریاضی و رایانه

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم ریاضی و رایانه


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  29 فروردین 1401
📆 19 بهمن 1400 - ۰۹:۲۰