بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی (برگه 2)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی

نخستین همایش ملی تاریخ مطبوعات در ایران، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی تاریخ مطبوعات در ایران، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 16 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 10 دی 1401
ارسال اصل مقالات:  3 اسفند 1401
📆 6 آذر 1401 - ۱۲:۱۴

شانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 شهریور 1401
ارسال اصل مقالات:  15 مهر 1401
📆 9 تیر 1401 - ۱۲:۲۱

اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضی در دوره دبستان و پیش از دبستان، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضی در دوره دبستان و پیش از دبستان، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 10 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 1401
📆 6 تیر 1401 - ۲۰:۰۳

همایش بین المللی معارف نبوی و چالش های جهان امروز، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش بین المللی معارف نبوی و چالش های جهان امروز، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 5 خرداد 1402
ارسال اصل مقالات:  12 خرداد 1402
📆 22 خرداد 1401 - ۰۹:۲۶

ششمین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، مهر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، مهر ۱۴۰۱، انجمن زبان ­شناسی ایران

برگزار کننده همایش: انجمن زبان ­شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 مهر 1401


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1401
ارسال اصل مقالات:  31 تیر 1401
📆 6 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۲۴

هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم ریاضی و رایانه

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم ریاضی و رایانه


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  29 فروردین 1401
📆 19 بهمن 1400 - ۰۹:۲۰

دومین همایش بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها؛ زیارت در ادیان و ملل، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها؛ زیارت در ادیان و ملل، اسفند ۱۴۰۰، گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

برگزار کننده همایش: گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)


تاريخ برگزاری همایش: 19 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 1400
📆 5 بهمن 1400 - ۱۲:۰۱

دومین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران، اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران، اردیبهشت ۱۴۰۱، دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1401


ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 1401
📆 2 بهمن 1400 - ۱۱:۱۶

سومین همایش مالی ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله سومین همایش مالی ایران، بهمن ۱۴۰۰، انجمن مالی ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: انجمن مالی ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  23 بهمن 1400
📆 2 آذر 1400 - ۱۳:۰۱

دومین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی، بهمن ۱۴۰۰، گروه رایانه دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: گروه رایانه دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 17 بهمن 1400
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 1400
📆 29 آبان 1400 - ۱۰:۰۷