بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی (برگه 5)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی

چهارمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، آبان ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، آبان ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 27 مهر 97
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 97
📆 12 شهریور 1397 - ۱۳:۱۳

همایش ملی نقد مبانی سلفی گری، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی نقد مبانی سلفی گری، اسفند ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 13 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 25 آبان 97
ارسال اصل مقالات:  30 دی 97
📆 6 شهریور 1397 - ۰۷:۳۲

همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار ” از نظریه تا عمل”، آبان ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار ” از نظریه تا عمل”، آبان ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی ، سازمان بهزیستی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی ، سازمان بهزیستی


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 تیر 97
ارسال اصل مقالات:  30 مهر 97
📆 4 مرداد 1397 - ۱۲:۱۱

همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری، آبان ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری، آبان ۹۷، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش:  30 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  3 آبان 97
📆 2 مرداد 1397 - ۱۹:۲۹

همایش بین المللی علوم انسانی قرآن بنیان (لوازم، روش­ها و شاخص­ها)، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله همایش بین المللی علوم انسانی قرآن بنیان (لوازم، روش­ها و شاخص­ها)، بهمن ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 97
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 97
📆 26 تیر 1397 - ۱۹:۲۵

دهمین همایش بین المللی زبان شناسی ایران، مهر ۹۷

فراخوان مقاله دهمین همایش بین المللی زبان شناسی ایران، مهر ۹۷، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 مهر 1397


ارسال اصل مقالات: 15 تیر 97
📆 15 تیر 1397 - ۲۱:۰۶

اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، آبان ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، آبان ۹۷، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 5 آبان 97
📆 1 تیر 1397 - ۱۲:۲۶

اولین همایش ملی مشاوره مدرسه، آبان ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مشاوره مدرسه، آبان ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 97
ارسال اصل مقالات:  5 آبان 97
📆 15 خرداد 1397 - ۱۲:۱۶

همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)، آبان ۹۷

فراخوان مقاله همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی - اجتماعی)، آبان ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 28 آبان 1397


ارسال اصل مقالات:  15 مهر 97
📆 12 اسفند 1396 - ۰۷:۵۸

همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن، مهر ۹۷

فراخوان مقاله همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن، مهر ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 مهر 1397


ارسال چکیده مقالات: 19 خرداد 97
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 97
📆 23 بهمن 1396 - ۱۵:۱۴