بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی (برگه 6)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علامه طباطبایی

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علامه طباطبائی ، انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی ، انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  22 فروردین 97
📆 9 بهمن 1396 - ۱۸:۱۰

پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 25 اسفند 96
ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 97
📆 4 دی 1396 - ۱۱:۰۱

همایش ملی جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، بهمن ۹۶، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 29 بهمن 1393


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
📆 1 دی 1396 - ۲۰:۰۵

اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 27 بهمن 96
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 97
📆 20 آذر 1396 - ۰۷:۳۳

دومین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۷، انجمن آمار ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: انجمن آمار ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 96
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 96
📆 20 آذر 1396 - ۰۷:۲۰

چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 24 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 11 اسفند 95 الی 31 فروردین 96
📆 16 دی 1395 - ۰۰:۴۰

همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 اسفند 1395


ارسال چکیده مقالات: 21 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
📆 2 آبان 1395 - ۱۲:۵۸

همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛ چالش ها و راهبردها، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛ چالش ها و راهبردها، بهمن ۹۵، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 بهمن 1395


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 95
ارسال اصل مقالات:  25 دی 95
📆 11 مهر 1395 - ۱۳:۲۳

دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری، اسفند ۹۵، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبایی


تاريخ برگزاری همایش: 4 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  15 دی 95
📆 17 مرداد 1395 - ۱۳:۴۰

همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری، بهمن ۹۵، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  11 دی 95
📆 9 مرداد 1395 - ۱۴:۲۴