بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علم و فرهنگ

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علم و فرهنگ

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه علم و فرهنگ

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فرهنگ


تاريخ برگزاری همایش: 19 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  4 اردیبهشت 1403
📆 12 دی 1402 - ۱۶:۱۰

اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی، اسفند ۹۵، دانشگاه علم و فرهنگ

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فرهنگ


تاريخ برگزاری همایش: 7 اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 95
📆 1 دی 1395 - ۱۷:۲۸

سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، فروردین ۹۶، دانشگاه علم و فرهنگ

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فرهنگ


تاريخ برگزاری همایش: 30 و 31 فروردین 1396


ارسال اصل مقالات:  13 اسفند 95
📆 10 آذر 1395 - ۱۶:۴۶

همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵، دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 اسفند 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 95
ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 95
📆 31 شهریور 1395 - ۰۹:۴۲

دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه علم و فرهنگ

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فرهنگ


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 اردیبهشت 1395


ارسال اصل مقالات:  23 بهمن 94
📆 4 آبان 1394 - ۲۳:۲۱

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، بهمن ۹۴، دانشگاه علم و فرهنگ

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فرهنگ


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 بهمن 1394


ارسال اصل مقالات: 4 دی 94
📆 29 مهر 1394 - ۱۱:۵۶

کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران، آبان ۹۴، دانشگاه علم و فرهنگ ، جهاد دانشگاهی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فرهنگ ، جهاد دانشگاهی


تاريخ برگزاری همایش:  3 آذر 1394


ارسال چکیده مقالات: 14 مرداد 94
ارسال اصل مقالات: 25 شهریور 94
📆 21 خرداد 1394 - ۱۳:۰۷