بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علم و فناوری مازندران

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علم و فناوری مازندران

دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1402
📆 10 آبان 1402 - ۱۹:۲۰

نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه علم و فناوری مازندران ، انجمن انرژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران ، انجمن انرژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 1 خرداد 1402 - ۱۶:۱۷

پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشكده علوم رياضی دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشكده علوم رياضی دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 14 الی 17 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 1401
📆 15 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۰۱

هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎‌های هوشمند ایران، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎‌های هوشمند ایران، دی ۱۴۰۱، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 1401
📆 5 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۰۰

چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی، بهمن ۱۴۰۰، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1400
📆 30 آذر 1400 - ۱۱:۱۶

سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران، آبان ۹۸

فراخوان مقاله سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران، آبان ۹۸، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 آبان 1398


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 98
📆 5 مرداد 1398 - ۱۳:۰۷

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند، بهمن ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند، بهمن ۹۷، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 بهمن 1397


ارسال اصل مقالات:  15 دی 97
📆 14 مهر 1397 - ۱۰:۱۲

دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت، دی ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت، دی ۹۶، دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علم و فناوری مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 دی 1396


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 96
📆 17 مهر 1396 - ۱۱:۳۳