بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم انتظامی امین

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم انتظامی امین

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه علوم انتظامی امین

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم انتظامی امین


تاريخ برگزاری همایش:  15 آذر 1401


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 1401
📆 23 بهمن 1400 - ۱۰:۲۶

اولین همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی، آذر ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی، خرداد ۹۹، دانشگاه علوم انتظامی امین

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم انتظامی امین


تاريخ برگزاری همایش:   آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 99
📆 26 بهمن 1398 - ۱۸:۴۶

اولین همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، دی ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، دی ۹۷، دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده علوم و فنون انتظامی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده علوم و فنون انتظامی


تاريخ برگزاری همایش:  دی 1397


ارسال اصل مقالات: 15 آذر 97
📆 3 آذر 1397 - ۰۸:۲۴

اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری: چالش ها و راهکارها، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری: چالش ها و راهکارها، اسفند ۹۵، دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا


تاريخ برگزاری همایش:  اسفند 1395


ارسال اصل مقالات:  30 دی 95
📆 13 آذر 1395 - ۱۵:۰۰

همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی، آذر ۹۵، دانشگاه علوم انتظامی امین

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم انتظامی امین


تاريخ برگزاری همایش:  آذر 1395


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 95
ارسال اصل مقالات: 30 مهر 95
📆 2 تیر 1395 - ۱۵:۵۰