بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران ( با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


تاريخ برگزاری همایش:   تیر 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 خرداد 1400
📆 24 آذر 1398 - ۱۲:۱۵

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۷، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 خرداد 1397


ارسال چکیده مقالات: 5 خرداد 97
ارسال اصل مقالات:  30 تیر 97
📆 2 اسفند 1396 - ۱۷:۲۵