بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم دريايی امام خمينی (ره)

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم دريايی امام خمينی (ره)

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی الکترومغناطیس (کام) ایران، فروردین ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی الکترومغناطیس (کام) ایران، اسفندماه ۹۴، دانشگاه علوم دريايی امام خمينی (ره) ، انجمن علمی الکترومغناطيس مهندسی (اعلام) ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم دريايی امام خمينی (ره) ، انجمن علمی الکترومغناطيس مهندسی (اعلام) ايران


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 فروردین 1395


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 94
📆 22 مهر 1394 - ۰۰:۰۸