بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی، دی ۹۹

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی، دی ۹۹، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 3 دی 1399


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 99
📆 22 مهر 1399 - ۱۴:۲۵

کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی، دی ۹۸

فراخوان مقاله کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی، آبان ۹۸، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش:  4 دی 1398


ارسال اصل مقالات:  7 آذر 98
📆 2 شهریور 1398 - ۱۳:۲۳

دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن ۹۵، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 95
📆 15 تیر 1395 - ۱۹:۱۸