بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی آجا

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی آجا

ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ۹۸

فراخوان مقاله ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث،، دانشگاه علوم پزشکی آجا

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی آجا


تاريخ برگزاری همایش: 28 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 98
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 98
📆 2 شهریور 1398 - ۱۲:۱۲

پنجمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی آجا

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی آجا


تاريخ برگزاری همایش: 8 آذر 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 تیر 97
ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 97
📆 19 تیر 1397 - ۱۶:۱۸

چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی آجا

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی آجا


تاريخ برگزاری همایش: 9 آذر 1396


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 96
📆 13 خرداد 1396 - ۱۸:۱۵

چهارمین هـمایش ملی و دومین همایش بین المللی دو سالانه طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی ( با امتیاز بازآموزی )، دی ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین هـمایش ملی و دومین همایش بین المللی دو سالانه طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی ( با امتیاز بازآموزی )، دی ۹۵، نیروی دریایی راهبردی ، دانشگاه علوم پزشکی آجا ، اداره بهداشت، امداد و درمان نداجا

برگزار کننده همایش: نیروی دریایی راهبردی ، دانشگاه علوم پزشکی آجا ، اداره بهداشت، امداد و درمان نداجا


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 30 دی 1395


ارسال چکیده مقالات: 22 آذر 95
📆 9 مرداد 1395 - ۱۴:۲۴

سومین همایش ملی مرجعیت علمی، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی مرجعیت علمی, خرداد ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی آجا

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی آجا


تاريخ برگزاری همایش: 6 خرداد 1395


ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 95
📆 26 فروردین 1395 - ۱۰:۴۷

نخستین همایش دانشجویی شبکه همکار تهران با محوریت تروما، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش دانشجویی شبکه همکار تهران با محوریت تروما، بهمن ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی آجا

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی آجا


تاريخ برگزاری همایش:  27 بهمن 1395


ارسال اصل مقالات: 10 بهمن  95
📆 19 فروردین 1395 - ۱۱:۱۱