بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی ارتش

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها، دی ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ارتش


تاريخ برگزاری همایش:  29 بهمن الی 1 اسفند 1398


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 98
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 98
📆 22 مهر 1398 - ۱۷:۳۶

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و تهدیدها، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و تهدیدها، بهمن ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 بهمن 1396


ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 96
📆 14 آبان 1396 - ۱۶:۰۴