بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، سازمان غذا و دارو

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، سازمان غذا و دارو


تاريخ برگزاری همایش: 20 اردیبهشت 1403


ارسال چکیده مقالات: 15 فروردین 1403
📆 9 بهمن 1402 - ۱۸:۲۸

همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  13 و 14 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 فروردین 1402
📆 17 آذر 1401 - ۱۱:۲۸

دوازدهمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان (با امتیاز بازآموزی)

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:   همایش امسال در زمان اعلام شده برگزار نخواهد شد. 


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 1401
📆 20 شهریور 1401 - ۱۱:۴۶

بیست و چهارمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران

فراخوان مقاله بیست و چهارمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:   برگزاری سمینار دانشجویان داروسازی در تاریخ اعلام شده مقدور نمی باشد. 


ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 1401
📆 4 تیر 1401 - ۱۲:۵۳

همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا (کووید-۱۹)، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا (کووید-۱۹)، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 اردیبهشت 1401
📆 31 فروردین 1401 - ۰۸:۴۰

همایش بین المللی تله مدیسین، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش بین المللی تله مدیسین، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، انجمن تله مدیسین ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، انجمن تله مدیسین ایران


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 اسفند 1400


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 1400
📆 2 دی 1400 - ۱۲:۳۴

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 29 آبان الی 1 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 25 مهر 98
📆 6 شهریور 1398 - ۱۶:۰۳

همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۸

فراخوان مقاله همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 98
📆 29 تیر 1398 - ۱۲:۴۴

کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت

فراخوان مقاله کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت، آذر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:   برگزاری کنفرانس به تعويق افتاده است. تاریخ برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 


ارسال اصل مقالات:  1 فروردین 99
📆 24 تیر 1398 - ۲۰:۵۵

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان، مهر ۹۹

فراخوان مقاله کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان، فروردین ۹۹، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  5 الی 10 مهر 1399


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 98
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 99
📆 23 اردیبهشت 1398 - ۱۳:۰۸