بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی البرز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی البرز

پنجمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران (با امتیاز بازآموزی)، خرداد ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی البرز ، انجمن علمی انگل شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی البرز ، انجمن علمی انگل شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 لغایت 3 خرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 1402
📆 7 بهمن 1402 - ۱۹:۲۸

پنجمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی البرز ، معاونت آموزشی با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی البرز ، معاونت آموزشی با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی


تاريخ برگزاری همایش: 7 الی 9 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 14 مهر 1402
📆 28 اردیبهشت 1402 - ۱۶:۳۹

چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، دی ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 دی 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 1401
📆 23 مهر 1401 - ۲۰:۳۹

همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی البرز ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی البرز ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)


تاريخ برگزاری همایش: 16 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 98
📆 26 تیر 1398 - ۱۹:۰۴

سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، دی ۹۸

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)، دی ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز


تاريخ برگزاری همایش: 4 و 5 دی 1398


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 98
📆 13 خرداد 1398 - ۱۲:۴۷

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی انتریک پاتوژن ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی انتریک پاتوژن، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 اسفند 94


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 94
📆 17 مرداد 1394 - ۲۰:۳۹