بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی ایران

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی ایران

سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران با رویکرد هوش مصنوعی (با امتیاز بازآموزی)، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 18 خرداد 1403
📆 23 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۴۸

یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  30 دی 1402
📆 13 آبان 1402 - ۱۹:۲۸

دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 تا 10 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1402
📆 1 آبان 1402 - ۰۷:۳۷

شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 30 خرداد 1402 - ۱۱:۱۷

نخستین کنگره کشوری مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی (با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنگره کشوری مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی (با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - پژوهشکده مدیریت سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - پژوهشکده مدیریت سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 21 لغایت 23 تیر 1402


ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 1402
📆 28 فروردین 1402 - ۱۷:۴۶

سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، مرداد ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 مرداد 1402


ارسال اصل مقالات: 5 مرداد 1402
📆 24 بهمن 1401 - ۲۲:۲۵

پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 خرداد 1401


📆 19 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۱۶

شانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، دی ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 تا 9 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 1401
📆 17 اردیبهشت 1401 - ۱۰:۳۱

چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی “جایگاه آموزش مجازی”(با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی “جایگاه آموزش مجازی”(با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 اسفند 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1400
📆 17 شهریور 1400 - ۰۸:۴۹

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ۹۹، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

برگزار کننده همایش: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، انجمن علمی ماهیان زینتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 آبان 1399


ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 99
ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 99
📆 3 اردیبهشت 1399 - ۰۸:۵۰