بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی ایران

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی ایران

یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله یازدهمین کنگره بین المللی قرآن، عترت و سلامت (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات: 20 دی 1402
📆 13 آبان 1402 - ۱۹:۲۸

دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 8 تا 10 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1402
📆 1 آبان 1402 - ۰۷:۳۷

شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 شهریور 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1402
📆 30 خرداد 1402 - ۱۱:۱۷

نخستین کنگره کشوری مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی (با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله نخستین کنگره کشوری مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی (با امتیاز بازآموزی)، تیر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - پژوهشکده مدیریت سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - پژوهشکده مدیریت سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 21 لغایت 23 تیر 1402


ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 1402
📆 28 فروردین 1402 - ۱۷:۴۶

سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، مرداد ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 مرداد 1402


ارسال اصل مقالات: 5 مرداد 1402
📆 24 بهمن 1401 - ۲۲:۲۵

پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 خرداد 1401


📆 19 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۱۶

شانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، دی ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 7 تا 9 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 1401
📆 17 اردیبهشت 1401 - ۱۰:۳۱

چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی “جایگاه آموزش مجازی”(با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی “جایگاه آموزش مجازی”(با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 اسفند 1400


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1400
📆 17 شهریور 1400 - ۰۸:۴۹

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ۹۹، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

برگزار کننده همایش: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، انجمن علمی ماهیان زینتی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 28 الی 30 آبان 1399


ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 99
ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 99
📆 3 اردیبهشت 1399 - ۰۸:۵۰

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی، تیر ۹۹

فراخوان مقاله چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی، فروردین ۹۹، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  25 الی 27 تیر 1399


📆 19 بهمن 1398 - ۲۰:۱۹