بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دومین همایش هوش مصنوعی در پزشکی، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش هوش مصنوعی در پزشکی، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 آذر 1402


ارسال اصل مقالات:  19 آبان 1402
📆 2 آبان 1402 - ۱۸:۳۹

همایش بهره وری فرآیند در حوزه بهداشت و درمان (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله همایش ملی بهره وری و فرآیند در حوزه بهداشت و درمان (با امتیاز بازآموزی)، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 25 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 5 آبان 1402
📆 18 شهریور 1402 - ۱۴:۵۳

دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، انجمن آسم و آلرژی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، انجمن آسم و آلرژی


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 1401
📆 14 آذر 1401 - ۱۳:۱۶

ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط دارای مجوز ISC، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط، آذر ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، انجمن علمی بهداشت محیط ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، انجمن علمی بهداشت محیط ایران


تاريخ برگزاری همایش: 29 آذر الی 1 دی 1401


ارسال اصل مقالات:  20 آبان 1401
📆 12 مهر 1401 - ۰۷:۳۲

همایش ملی بهداشت و صنایع غذایی، دی ۹۹

فراخوان مقاله همایش ملی بهداشت و صنایع غذایی، دی ۹۹، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 دی 1399


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 99
📆 24 آبان 1399 - ۱۵:۰۹

کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران، آذر ۹۹

فراخوان مقاله کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران، آذر ۹۹، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 12 آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  29 آبان 99
📆 24 شهریور 1399 - ۲۰:۳۷

پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، بهمن 99، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 8 الی 10 بهمن 1399


ارسال چکیده مقالات: 25 آذر 99
📆 22 دی 1398 - ۱۴:۴۴

پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران EMIS (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران EMIS (با امتیاز بازآموزی)، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1398 الی 2 اسفند 1398


ارسال اصل مقالات: 30 آذر 98
📆 13 آبان 1398 - ۲۰:۰۶

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، آبان ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، آبان ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 3 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 19 مهر 97
ارسال اصل مقالات:  23 مهر  97
📆 1 شهریور 1397 - ۱۴:۰۶

اولین کنگره علوم حرکت بالینی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنگره علوم حرکت بالینی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 بهمن 1394


ارسال چکیده مقالات: 7 دی 94
📆 23 آذر 1394 - ۱۱:۲۷