بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی سمنان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 مهر 1402


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1402
📆 3 بهمن 1401 - ۱۹:۲۹

هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی سمنان


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 1401
📆 2 بهمن 1401 - ۱۰:۰۶

پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی سمنان


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 25 دی 97
📆 5 آذر 1397 - ۱۲:۲۱

سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران، بهمن ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی استان سمنان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی استان سمنان


تاريخ برگزاری همایش:    هفته آخر اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 10 اردیبهشت 95
📆 19 دی 1394 - ۲۲:۵۷

دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی


تاريخ برگزاری همایش: 16 و 17 اسفند 1394


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 94
📆 14 آبان 1394 - ۰۸:۰۵