بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

هشتمین کنگره ی دانشجویی پژوهشی منطقه ی جنوب غرب کشور(منطقه ی آمایشی ۴) و دومین همایش داخلی دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله هشتمین کنگره ی دانشجویی پژوهشی منطقه ی جنوب غرب کشور(منطقه ی آمایشی ۴) و دومین همایش داخلی دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر


تاريخ برگزاری همایش:  3 لغایت 5 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 30 دی 1401
📆 12 آذر 1401 - ۱۱:۲۰