بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز (با امتیاز بازآموزی)، آذر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 15 تا 17 آذر 1402


ارسال اصل مقالات: 10 آبان 1402
📆 29 مهر 1402 - ۱۴:۲۵

دومین کنگره پوست شیراز (با امتیاز بازاموزی)، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنگره پوست شیراز (با امتیاز بازاموزی)، آبان ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات مولکولی پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات مولکولی پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 17 الی 19 آبان 1402


ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1402
📆 26 مهر 1402 - ۱۳:۱۳

چهاردهمین کنگره سالیانه کولورکتال “تازه های تشخیص و درمان بیماری های التهابی روده” ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره سالیانه کولورکتال “تازه های تشخیص و درمان بیماری های التهابی روده” ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شيراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شيراز


تاريخ برگزاری همایش: 26 الی 28 مهر 1402


📆 9 شهریور 1402 - ۱۵:۱۸

پانزدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هشتمین همایش مداخلات پیچیده قلبی، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هشتمین همایش مداخلات پیچیده قلبی، بهمن ۱۴۰۲، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش: 4 تا 6 بهمن 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1402
📆 29 مرداد 1402 - ۱۰:۲۷

دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 1402
📆 14 تیر 1402 - ۱۵:۴۰

ششمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  30 آبان الی 2 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1402
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1402
📆 10 تیر 1402 - ۱۰:۵۸

همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز - دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)


تاريخ برگزاری همایش: 9 تا 11 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 1401
📆 24 دی 1401 - ۱۱:۳۷

چهارمین کنفرانس بین المللی نانوپزشکی و نانو ایمنی، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی نانوپزشکی و نانو ایمنی، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی


تاريخ برگزاری همایش: 20 و 21 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 1402
📆 10 دی 1401 - ۲۲:۱۸

چهاردهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هفتمین همایش مداخلات پیچیده قلبی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هفتمین همایش مداخلات پیچیده قلبی، آبان ۱۴۰۱، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاريخ برگزاری همایش:  13 الی 15 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 1401
📆 20 تیر 1401 - ۱۱:۳۵

پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health)، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health)، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


تاريخ برگزاری همایش: 4 الی 6 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 1401
📆 13 تیر 1401 - ۱۴:۰۷