بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی قم

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی قم

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، آذر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، آذر ۱۴۰۱، انجمن آب و فاضلاب ایران ، دانشگاه علوم پزشکی قم ، دانشگاه قم

برگزار کننده همایش: انجمن آب و فاضلاب ایران ، دانشگاه علوم پزشکی قم ، دانشگاه قم


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 آذر 1401


ارسال اصل مقالات:  15 آبان 1401
📆 27 فروردین 1401 - ۱۱:۳۷

اولین همایش ملی بین رشته ای انسان، سلامت، جامعه (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی بین رشته ای انسان، سلامت، جامعه (با امتیاز بازآموزی)، مهر ۹۴، دانشگاه قم ، دانشگاه علوم پزشكی قم ، انجمن پديده شناسي علوم سلامت ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه قم ، دانشگاه علوم پزشكی قم ، انجمن پديده شناسي علوم سلامت ايران


تاريخ برگزاری همایش:  21 الی 23 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 94
📆 6 خرداد 1394 - ۰۰:۰۱