بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی سواد سلامت، مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی سواد سلامت، مرداد ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 8 مرداد 1402
📆 12 اردیبهشت 1402 - ۰۹:۲۸

دومین کنگره بین المللی تغذیه از علوم پایه تا بالین، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی تغذیه از علوم پایه تا بالین، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 مهر 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 1402
📆 9 اردیبهشت 1402 - ۱۷:۲۷

چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی و سومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط بامراقبت از بیمار، آبان ۹۹

چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی و سومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط بامراقبت از بیمار، آبان ۹۹، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 20 لغایت 22 آبان 1399


ارسال چکیده مقالات: 28 مهر 99
📆 29 شهریور 1399 - ۱۲:۲۲

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۹، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پژوهشگاه رویان ، جهاد دانشگاهی

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پژوهشگاه رویان ، جهاد دانشگاهی


تاريخ برگزاری همایش:  11 و 12 خرداد 1401


ارسال چکیده مقالات: 12 اسفند 98
📆 18 بهمن 1398 - ۱۳:۵۴

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 30 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 دی 98
📆 29 آذر 1398 - ۱۳:۲۶

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 7 و 8 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 98
📆 20 شهریور 1398 - ۱۲:۲۱

شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران، آبان ۹۸

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران، آبان ۹۸، انجمن ام اس خراسان رضوی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: انجمن ام اس خراسان رضوی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 22 الی 24 آبان 1398


ارسال چکیده مقالات: 1 مهر 98
📆 12 اردیبهشت 1398 - ۱۱:۰۰

همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۸

فراخوان مقاله همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامايی (با همکاری مجله مراقبت مبتنی بر شواهد)

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامايی (با همکاری مجله مراقبت مبتنی بر شواهد)


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 تیر 1398


ارسال چکیده مقالات: 17 خرداد 98
📆 30 فروردین 1398 - ۱۱:۴۸

سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۸

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 21 الی 23 خرداد 1398


ارسال چکیده مقالات: 17 اردیبهشت 98
📆 25 آبان 1397 - ۲۱:۱۵

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت، آبان ۹۷

فراخوان مقاله نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت، شهریور ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


تاريخ برگزاری همایش:  27 الی 29 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 97
📆 5 فروردین 1397 - ۱۷:۳۴