بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

هفتمین همایش بین المللی و بیست و ششمین همایش ملی بهداشت محیط، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هفتمین همایش بین المللی و بیست و ششمین همایش ملی بهداشت محیط، اسفند ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1402
📆 27 مهر 1402 - ۲۲:۱۳

چهارمین کنگره پزشکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره پزشکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن 1401


ارسال چکیده مقالات: 5 دی 1401
📆 28 آبان 1401 - ۱۲:۳۵

چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت (با امتیاز بازآموزی)، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، مرکز تحقیقات قلب و عروق خلیج فارس

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، مرکز تحقیقات قلب و عروق خلیج فارس


تاريخ برگزاری همایش: 3 تا 5 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1401
📆 4 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۳۱

همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی هزاره، آذر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی هزاره، آذر ۱۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 آذر 1400


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1400
📆 22 اردیبهشت 1400 - ۱۳:۴۸

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ، انجمن علمی اعصاب کودکان ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ، انجمن علمی اعصاب کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 30 بهمن 1398 الی 2 اسفند 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 10 تیر 1398 - ۱۳:۴۹

اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، آبان ۹۸

فراخوان مقاله اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، آبان ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 23 آبان 1398


ارسال چکیده مقالات: 20 مهر 98
📆 27 اردیبهشت 1398 - ۱۳:۳۴

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت ( با امتیاز بازآموزی )، دی ۹۷

"فراخوان مقاله سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت ( با امتیاز بازآموزی )، دی ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 دی 1397


ارسال اصل مقالات:  30 آبان 97
📆 9 اسفند 1396 - ۱۱:۵۵

اولین کنگره دانشجویی منطقه ای، روش شناسی پژوهش ها در علوم زیست پزشکی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره دانشجویی منطقه ای، روش شناسی پژوهش ها در علوم زیست پزشکی، آذر ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 آذر 1395


ارسال چکیده مقالات: 5 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 10 آبان 95
📆 25 مهر 1395 - ۱۴:۰۲

دومین همایش سراسری برنامه تحول نظام سلامت: چشم انداز و فرصت ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش سراسری برنامه تحول نظام سلامت: چشم انداز و فرصت ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


تاريخ برگزاری همایش:  14 و 15 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 7 اردیبهشت 95
📆 15 اسفند 1394 - ۱۱:۳۸