بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی همدان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی همدان

دوازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، انجمن علمی بهداشت کار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان ، انجمن علمی بهداشت کار ایران


تاريخ برگزاری همایش:  2 الی 4 خرداد 1402 


ارسال چکیده مقالات: 17 فروردین 1402
📆 12 مرداد 1401 - ۱۱:۱۴

چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آبان 1398


📆 6 آبان 1398 - ۱۳:۴۱

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۷

فراخوان مقاله سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 12 و 13 مهر 1397


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 97
📆 1 شهریور 1397 - ۱۱:۵۱

سیزدهمین کنگره علوم تشریح ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۷

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره علوم تشریح ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، انجمن علوم تشریح ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان ، انجمن علوم تشریح ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 مهر 1397


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 97
📆 17 تیر 1397 - ۰۶:۵۹

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۷

فراخوان مقاله کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 مهر 1397


ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 97
📆 15 تیر 1397 - ۱۳:۳۵

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 6 الی 9 شهریور 1397


ارسال چکیده مقالات: 8 تیر 97
📆 22 اردیبهشت 1397 - ۱۹:۲۸

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت 1397


ارسال اصل مقالات:  6 اردیبهشت 97
📆 4 بهمن 1396 - ۱۲:۲۱

دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 13 و 14 مهر 1396


ارسال اصل مقالات:  5 شهریور 96
📆 31 مرداد 1396 - ۱۱:۱۱

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، انجمن متخصصین علوم دارویی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده همایش: انجمن متخصصین علوم دارویی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی همدان


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 مهر 1396


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96
📆 9 خرداد 1396 - ۱۲:۳۲

کنگره بین المللی جامعه جراحان اعصاب ایران، مهر ۹۴

فراخوان مقاله کنگره بین المللی جامعه جراحان اعصاب ایران، مهر ۹۴، دانشکاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ، انجمن جراحان مغز و اعصاب ايران

برگزار کننده همایش: دانشکاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ، انجمن جراحان مغز و اعصاب ايران


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 18 مهر 1394


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94
📆 28 مرداد 1394 - ۱۴:۳۶