بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی کاشان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کنگره بین‌المللی مراقبت‌های تسکینی و حمایتی در سالمندان، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنگره بین‌المللی مراقبت‌های تسکینی و حمایتی در سالمندان، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پرستاری و مامایی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پرستاری و مامایی


تاريخ برگزاری همایش: 14 تا 16 اسفند 1401


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1401
📆 8 آذر 1401 - ۱۳:۲۶

کنگره بین المللی انجمن جراحان مغز واعصاب ایران، آبان ۹۸

فراخوان مقاله کنگره بین المللی انجمن جراحان مغز واعصاب ایران، آبان ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، انجمن علمی جراحان مغزو اعصاب ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، انجمن علمی جراحان مغزو اعصاب ایران


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 آبان 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 98
ارسال اصل مقالات:  10 مهر 98
📆 24 تیر 1398 - ۲۱:۵۷

دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸

فراخوان مقاله دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تاريخ برگزاری همایش:  29 آبان الی 1 آذر 1398


ارسال چکیده مقالات: 1 آبان 98
📆 19 تیر 1398 - ۱۱:۱۱

اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانی، اردیبهشت ۹۸

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانی، فروردین ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان


تاريخ برگزاری همایش:  9 اردیبهشت  1398


ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 97
📆 1 آذر 1397 - ۱۳:۵۸

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 16 الی 19 شهریور 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 95
📆 28 خرداد 1395 - ۱۴:۳۵

اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری، مهر ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )

فراخوان مقاله اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری، مهر ۹۴

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17 مهر 1394


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 94
📆 6 اسفند 1393 - ۰۰:۳۸

بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، شهریور ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )

فراخوان مقاله بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، شهریور ۹۴ ( با امتیاز بازآموزی )، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران


تاريخ برگزاری همایش: 16 تا 20 شهریور 1394


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 94
📆 30 بهمن 1393 - ۱۶:۱۸