بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸

فراخوان مقاله شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸، انجمن متخصصین علوم دارویی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: انجمن متخصصین علوم دارویی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 15 الی 17  آبان 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 98
📆 11 فروردین 1398 - ۱۲:۰۰

بیستمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۸

فراخوان مقاله بیستمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 8 شهریور 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 خرداد 98
📆 13 اسفند 1397 - ۱۱:۲۶

اولین کنگره سراسری مدیریت بحران ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره سراسری مدیریت بحران ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۵، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 تیر 1395


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 95
ارسال اصل مقالات: 16 خرداد 95
📆 18 فروردین 1395 - ۱۰:۱۹

نهمین کنگره سالیانه ویتره و رتین، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنگره سالیانه ویتره و رتین، اردیبهشت ۹۵، انجمن چشم پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه

برگزار کننده همایش: انجمن چشم پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 1 الی 3 اردیبهشت 1395


ارسال چکیده مقالات: 15 فروردین 95
ارسال اصل مقالات:  29 فروردین 95
📆 4 فروردین 1395 - ۲۳:۲۲

اولین همایش ملی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی ( برگزاری همایش کنسل شد )

فراخوان مقاله اولین همایش ملی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی (ایده ها، دستاوردهای پژوهشی و فن آوری، چالش ها و انتظارات)، مهر ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش:  برگزاری همایش کنسل شد. 


ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 94
📆 3 خرداد 1394 - ۲۳:۰۷

دومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، اردیبهشت ۹۴

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


تاريخ برگزاری همایش: 29 الی 31 اردیبهشت 1394


ارسال چکیده مقالات: 5 اسفند 93
📆 4 اسفند 1393 - ۰۲:۰۰