بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی کرمان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله شانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران (با امتیاز بازآموزی)، اردیبهشت ۱۴۰۲، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 اردیبهشت 1402


📆 17 بهمن 1401 - ۱۱:۴۹

چهارمین سمپوزیوم انجمن اندودندیست های ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۸

فراخوان مقاله چهارمین سمپوزیوم انجمن اندودندیست های ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 8 آذر 1398


📆 2 شهریور 1398 - ۱۴:۳۰

بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۸

فراخوان مقاله بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، انجمن علمی میکروب شناسی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، انجمن علمی میکروب شناسی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 شهریور 1398


ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 98
📆 30 فروردین 1398 - ۱۳:۳۱

دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژِی ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی افضلی پور با محوریت پاتولوژِی ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۷، دانشگاه علوم پزشكی كرمان ، مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشكی كرمان ، مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 20 مهر 97
📆 4 مرداد 1397 - ۱۱:۴۲

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی، مهر ۹۷

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی، مهر ۹۷، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 مهر 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 97
📆 9 اردیبهشت 1397 - ۰۷:۱۱

اولین همایش رفتارهای اعتیادی پرخطر در کودکان و نوجوانان ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش رفتارهای اعتیادی پرخطر در کودکان و نوجوانان ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 آبان 1395


ارسال چکیده مقالات: 31 مرداد 95
📆 13 تیر 1395 - ۱۲:۳۹

اولین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور با محوریت پاتولوژِی ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور با محوریت پاتولوژِی ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۴، دانشگاه علوم پزشكی كرمان ، انجمن آسيب شناسی ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشكی كرمان ، انجمن آسيب شناسی ايران


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 29 آبان 1394


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 94
📆 7 مهر 1394 - ۱۳:۰۹