بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی گراش

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی گراش

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی گراش

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گراش


تاريخ برگزاری همایش: 17 و 18 بهمن 1398


ارسال چکیده مقالات: 15 دی 98
📆 12 دی 1398 - ۱۴:۰۲

چهارمین کنگره سالانه انکولوژی گراش ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنگره سالانه انکولوژی گراش ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی گراش

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گراش


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1397


ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 97
📆 18 دی 1397 - ۱۳:۱۴