بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی گیلان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما، آبان ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما، آبان ۹۷، مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان

برگزار کننده همایش: مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان


تاريخ برگزاری همایش: 3 و 4 آبان 1397


ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور 97
📆 2 مهر 1397 - ۱۰:۰۵

اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها، آبان ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها، آبان ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران


تاريخ برگزاری همایش: 30 آبان و 1 آذر 1397


ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 97
📆 2 مرداد 1397 - ۱۹:۵۲

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، انجمن علمی بهداشت کار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، انجمن علمی بهداشت کار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 12 الی 14 اردیبهشت 1396


ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 95
📆 28 آذر 1395 - ۱۴:۳۶

اولین همایش کشوری سبک زندگی سالم، آذر ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش کشوری سبک زندگی سالم، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی گيلان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی گيلان


تاريخ برگزاری همایش:  3 و 4 آذر 1395


ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 95
📆 4 مهر 1394 - ۱۲:۳۹