بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

هجدهمین کنگره علوم خاک ایران، بهمن ۱۴۰۲

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره علوم خاک ایران، بهمن ۱۴۰۲، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 10 الی 12 بهمن 1402


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 1402
📆 26 مرداد 1402 - ۲۰:۳۸

دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، خرداد ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  30 اسفند 99
📆 4 بهمن 1399 - ۱۸:۰۲

دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اسفند ۹۹، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش:  22 اردیبهشت 1400


ارسال اصل مقالات:  9 اردیبهشت 1400
📆 6 دی 1399 - ۱۸:۱۳

بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، بهمن ۹۹، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

برگزار کننده همایش: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  10 دی 99
📆 2 شهریور 1399 - ۱۱:۳۵

همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، آذر ۹۸

فراخوان مقاله همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، آذر ۹۸، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 27 آذر 1398


ارسال اصل مقالات:  15 آذر 98
📆 14 مهر 1398 - ۱۷:۲۴

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، بهمن ۹۸

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، بهمن ۹۸، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

برگزار کننده همایش: انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 بهمن 1398


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 98
📆 30 شهریور 1398 - ۱۵:۵۷