بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی، دی ۱۴۰۲، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، کمیسیون ملی یونسکو ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، کمیسیون ملی یونسکو ایران


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 دی 1402


ارسال اصل مقالات: 20 آذر 1402
📆 26 شهریور 1402 - ۱۴:۳۴

سومین همایش ملی راهبرد‌های مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین همایش ملی راهبرد‌های مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش:  3 خرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1402
📆 7 آبان 1401 - ۱۰:۲۹

چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی، مهر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه زنجان ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، فرمانداری رامسر

برگزار کننده همایش: دانشگاه زنجان ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، فرمانداری رامسر


تاريخ برگزاری همایش: 26 و 27 مهر 1401


ارسال اصل مقالات:  20 شهریور 1401
📆 21 خرداد 1401 - ۰۹:۱۶

کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش: 18 و 19 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 1401
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1401
📆 12 خرداد 1401 - ۱۰:۵۴

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، مهر ۱۴۰۰، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، انجمن سنجش از دور و GIS ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، انجمن سنجش از دور و GIS ایران


تاريخ برگزاری همایش:  4 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات:  27 بهمن 1400
📆 2 اردیبهشت 1400 - ۱۱:۴۵

دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، خرداد ۱۴۰۰، دانشگاه کردستان ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه کردستان ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 و 12 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  30 اسفند 99
📆 4 بهمن 1399 - ۱۸:۰۲

نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، شهریور ۹۹

فراخوان مقاله نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، شهریور ۹۹، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، انجمن علوم دامی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، انجمن علوم دامی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 شهریور 1399


ارسال اصل مقالات: 15 خرداد 99
📆 12 مرداد 1399 - ۱۲:۲۰

پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبان ۹۹

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبان ۹۹، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش: 6 و 7 آبان 1399


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 99
📆 8 مرداد 1399 - ۱۱:۵۰

دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، مهر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، اسفند ۹۹، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش:  28 مهر 1400


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1400
📆 27 خرداد 1399 - ۱۱:۱۷

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمان

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمان، مهر ۹۹، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


تاريخ برگزاری همایش:   برگزاری کنفرانس به تعويق افتاده است. تاریخ برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 


ارسال اصل مقالات:  20 شهریور 99
📆 22 مرداد 1398 - ۱۷:۵۰