بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دومین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۳، اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد و با همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت مدرس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده همایش: اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد و با همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت مدرس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش:  24 الی 26 شهریور 1403


ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 1403
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 1403
📆 28 دی 1402 - ۱۲:۳۶

اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت، خرداد ۱۴۰۲، دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده همایش: دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 خرداد 1402


ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1402
📆 15 اسفند 1401 - ۱۳:۰۲

سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم باغبانی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم باغبانی ایران


تاريخ برگزاری همایش: 27 الی 30 شهریور 1402


ارسال اصل مقالات:  15 تیر 1402
📆 27 اردیبهشت 1401 - ۱۳:۰۰

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ۱۴۰۱

فراخوان مقاله ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ۱۴۰۱، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


تاريخ برگزاری همایش: 25 الی 27 آبان 1401


ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 1401
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1401
📆 18 بهمن 1400 - ۱۲:۵۲

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ۱۴۰۰، انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزار کننده همایش: انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 5 و 6 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  10 مهر 1400
📆 6 مرداد 1400 - ۰۹:۴۵

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور ۱۴۰۰، انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزار کننده همایش: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 10 و 11 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  7 مرداد 1400
📆 20 اردیبهشت 1400 - ۱۰:۵۰

نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 3 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  1 مرداد 1400
📆 24 فروردین 1400 - ۱۱:۲۰

دومین همایش بین المللی انجمن کواترنری، مهر ۹۹

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی انجمن کواترنری، مهر ۹۹، انجمن کواترنری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزار کننده همایش: انجمن کواترنری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 مهر 1399


ارسال چکیده مقالات: 10 خرداد 99
📆 18 بهمن 1398 - ۱۵:۲۷

بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، شهریور ۹۷، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 8 شهریور 1397


ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 97
📆 1 فروردین 1397 - ۱۸:۲۵

هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم علف های هرز ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم علف های هرز ایران


تاريخ برگزاری همایش: 5 الی 7 شهریور 1396


ارسال اصل مقالات:  8 خرداد 96
📆 25 بهمن 1395 - ۱۳:۲۸