بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فردوسی مشهد

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فردوسی مشهد

دومین همایش ملی بازاریابی (رویکرد نوین)، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بازاریابی (رویکرد نوین)، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 9 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 9 شهریور 1403
📆 20 تیر 1403 - ۱۱:۴۹

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE 2024)، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE 2023)، آبان ۱۴۰۲، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 8 و 9 آبان 1403


ارسال اصل مقالات:  9 مرداد 1403
📆 5 خرداد 1403 - ۱۱:۱۷

پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 24 الی 26 مرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  31 خرداد 1403
📆 29 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۵۷

هجدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین‌المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین‌المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 20 الی 22 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 10 مرداد 1403
📆 24 اردیبهشت 1403 - ۱۳:۴۴

پنجمین همایش بین المللی رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین المللی رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، آبان ۱۴۰۳، گروه زبان انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد

برگزار کننده همایش: گروه زبان انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 15 و 16 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 1403
📆 29 فروردین 1403 - ۱۹:۳۲

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله شانزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران


تاريخ برگزاری همایش: 11 الی 13 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1403
📆 14 فروردین 1403 - ۱۱:۳۷

سومین سمینار تخصصی علم داده‌ها و کاربردهای آن، آذر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله سومین سمینار تخصصی علم داده‌ها و کاربردهای آن، آذر ۱۴۰۳، گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 21 و 22 آذر 1403


ارسال اصل مقالات: 31 شهریور 1403
📆 23 اسفند 1402 - ۱۱:۵۷

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­‌ها (ICISE 2024)، شهریور ۱۴۰۳

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­‌ها (ICISE 2024)، شهریور ۱۴۰۳، گروه مهندسی صنايع دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: گروه مهندسی صنايع دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 شهریور 1403


ارسال اصل مقالات: 31 تیر 1403
📆 17 بهمن 1402 - ۱۷:۰۸

هشتمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2024)، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2024)، اردیبهشت ۱۴۰۳، گروه مهندسی کامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه اصفهان

برگزار کننده همایش: گروه مهندسی کامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 25 و 26 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  10 فروردین 1403
📆 16 دی 1402 - ۱۳:۴۴

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری با محوریت توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری با محوریت توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری، آذر ۱۴۰، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا


تاريخ برگزاری همایش:  10 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  20 اردیبهشت 1403
📆 3 مهر 1402 - ۱۲:۳۷