بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

اولین همایش ملی تربیت تمام ساحتی (معلم و سند تحول بنیادین)، تیر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی تربیت تمام ساحتی (معلم و سند تحول بنیادین)، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  4 تیر 1403


ارسال اصل مقالات:  20 خرداد 1403
📆 1 اسفند 1402 - ۱۰:۱۰

دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی در آموزش کودکان با نیازهای ویژه، آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانش موضوعی – تربیتی در آموزش کودکان با نیازهای ویژه، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  3 آبان 1402


ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 1402
ارسال اصل مقالات:  15 مهر 1402
📆 11 آبان 1401 - ۱۹:۰۲

یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران، آذر ۹۹

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران، مرداد ۹۹، دانشگاه فرهنگیان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان ، انجمن شیمی ایران


تاريخ برگزاری همایش:  12 آذر 1399


ارسال اصل مقالات:  30 مهر 99
📆 27 بهمن 1398 - ۱۲:۲۱

همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش:  6 اردیبهشت 1397


ارسال چکیده مقالات: 10 فروردین 97
ارسال اصل مقالات:  26 فروردین 97
📆 26 دی 1396 - ۱۲:۵۵

اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 9 اسفند 1396


ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
📆 23 دی 1396 - ۱۴:۳۸

همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۷، دانشگاه فرهنگیان اصفهان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان اصفهان


تاريخ برگزاری همایش: 30 فروردین 1397


ارسال اصل مقالات:  25 اسفند 96
📆 18 دی 1396 - ۱۴:۱۳