بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فرهنگیان

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فرهنگیان

اولین همایش ملی فلسفه برای کودک، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فلسفه برای کودک، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه بیرجند ، دانشگاه فرهنگیان

برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند ، دانشگاه فرهنگیان


تاريخ برگزاری همایش:  28 آبان 1403


ارسال اصل مقالات:  10 آبان 1403
📆 12 دی 1402 - ۱۷:۰۸

دومین همایش ملی آموزش هنر و ارتباط تصویری، آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش هنر و ارتباط تصویری، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان - مدیریت امور پردیس های استان تهران

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان - مدیریت امور پردیس های استان تهران


تاريخ برگزاری همایش:  5 آذر 1402


ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 1402
ارسال اصل مقالات:  23 آبان 1402
📆 17 بهمن 1401 - ۱۷:۱۰

سومین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله سومین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان


تاريخ برگزاری همایش: 7 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 1401
📆 2 بهمن 1401 - ۱۶:۳۹

چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در رشته زبان و ادبیات فارسی، مهر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در رشته زبان و ادبیات فارسی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری


تاريخ برگزاری همایش:  10 مهر 1402


ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 1402
📆 17 آبان 1401 - ۱۶:۳۰

ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تربیت معلم، اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تربیت معلم، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه فردوسی مشهد


تاريخ برگزاری همایش:  13 و 14 اردیبهشت 1402


ارسال اصل مقالات:  28 فروردین 1402
📆 23 مهر 1401 - ۰۸:۵۱

چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ، تیر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان استان لرستان با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان لرستان با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور


تاريخ برگزاری همایش:  10 مرداد 1402


ارسال اصل مقالات:  25 تیر 1402
📆 7 مهر 1401 - ۰۹:۵۲

چهارمین همایش ملی آموزش شیمی، اسفند ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی آموزش شیمی، اسفند ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان تبریز

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان تبریز


تاريخ برگزاری همایش: 3 اسفند 1401


ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 1401
📆 15 شهریور 1401 - ۱۲:۲۹

سومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، اردیبهشت ۱۴۰

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، مهر ۱۴۰۱، دانشگاه فرهنگیان ، انجمن آموزش وپرورش تطبیقی

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان ، انجمن آموزش وپرورش تطبیقی


تاريخ برگزاری همایش:  27 الی 29 اردیبهشت 1402


ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 1402
ارسال اصل مقالات:  2 اردیبهشت 1401
📆 25 اردیبهشت 1401 - ۱۲:۰۳

اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان؛ تقریب مذاهب از نظر تا عمل، اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان؛ تقریب مذاهب از نظر تا عمل، اسفند ۱۴۰۰، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان واحد شهید بهشتی گنبدکاووس

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان استان گلستان واحد شهید بهشتی گنبدکاووس


تاريخ برگزاری همایش: 8 اسفند 1400


ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 1400
📆 12 بهمن 1400 - ۱۲:۲۰

اولین همایش ملی اخلاق حرفه ای در آموزش، آبان ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اخلاق حرفه ای در آموزش، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان

برگزار کننده همایش: دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان


تاريخ برگزاری همایش:  1 آبان 1400


ارسال اصل مقالات:  20 مهر 1400
📆 8 خرداد 1400 - ۱۱:۱۶