بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فسا

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه فسا

اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی و نوین در صنعت غذا، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی و نوین در صنعت غذا، شهریور ۹۷، دانشگاه فسا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فسا


تاريخ برگزاری همایش: 14 و 15 شهریور 1397


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 97
📆 19 اردیبهشت 1397 - ۱۳:۲۴

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فسا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فسا


تاريخ برگزاری همایش:  12 و 13 شهریور 1397


ارسال اصل مقالات:  1 تیر 97
📆 23 شهریور 1396 - ۱۵:۱۹

دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت، مهر ۹۵، دانشگاه فسا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فسا


تاريخ برگزاری همایش: 28 و 29 مهر 1395


ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 95
📆 17 اردیبهشت 1395 - ۱۴:۰۱

اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت، مهر ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه‎سازی تا صنعت، مهر ۹۴، دانشگاه فسا

برگزار کننده همایش: دانشگاه فسا


تاريخ برگزاری همایش: 22 الی 23 مهر  1394


ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 94
📆 2 خرداد 1394 - ۱۵:۴۵