بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه مازندران

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه مازندران

هفدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله هفدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی، آبان ۱۴۰۳، گروه ریاضی دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: گروه ریاضی دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 16 آبان 1403


ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1403
📆 17 اردیبهشت 1403 - ۱۱:۳۲

همایش نهضت علویان، آبان ۱۴۰۳

فراخوان مقاله همایش نهضت علویان، آبان ۱۴۰۳، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 14 آبان 1403


ارسال چکیده مقالات: 30 تیر 1403
ارسال اصل مقالات: 30 شهریور 1403
📆 11 اردیبهشت 1403 - ۰۹:۵۹

اولین همایش مدیریت منابع انسانی پایدار، خرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش مدیریت منابع انسانی پایدار، خرداد ۱۴۰۳، دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 7 خرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 1403
📆 11 فروردین 1403 - ۱۵:۲۹

اولین همایش ملی اقتصاد آبی، مهر ۱۴۰۳

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد آبی، مهر ۱۴۰۳، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 11 مهر 1403


ارسال اصل مقالات: 30 شهریور 1403
📆 25 دی 1402 - ۱۳:۱۵

چهارمین همایش ملی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 17 اردیبهشت 1403


ارسال اصل مقالات:  27 فروردین 1403
📆 23 دی 1402 - ۰۹:۳۳

اولین دوره همایش ملی نوآوری در صنایع سبز، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین دوره همایش ملی نوآوری در صنایع سبز، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش:  6 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 1402
📆 29 خرداد 1402 - ۱۸:۰۲

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم ریاضی

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم ریاضی


تاريخ برگزاری همایش: 19 تا 21 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1401
📆 21 تیر 1401 - ۱۸:۱۷

چهارمین دوره همایش ملی توسعه پایدار فضایی در نواحی ساحلی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین دوره همایش ملی توسعه پایدار فضایی در نواحی ساحلی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 9 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1401
📆 11 تیر 1401 - ۱۰:۲۱

شانزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه مازندران ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  7 خرداد 1401
📆 5 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۵۱

پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  21 دی 1400
📆 24 آبان 1400 - ۱۰:۲۲