بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه مازندران

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه مازندران

اولین دوره همایش ملی نوآوری در صنایع سبز، دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله اولین دوره همایش ملی نوآوری در صنایع سبز، شهریور ۱۴۰۲، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش:  6 دی 1402


ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1402
📆 29 خرداد 1402 - ۱۸:۰۲

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، بهمن ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، بهمن ۱۴۰۱، دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم ریاضی

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم ریاضی


تاريخ برگزاری همایش: 19 تا 21 بهمن 1401


ارسال اصل مقالات:  20 دی 1401
📆 21 تیر 1401 - ۱۸:۱۷

چهارمین دوره همایش ملی توسعه پایدار فضایی در نواحی ساحلی ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله چهارمین دوره همایش ملی توسعه پایدار فضایی در نواحی ساحلی ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی


تاريخ برگزاری همایش: 9 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 1401
📆 11 تیر 1401 - ۱۰:۲۱

شانزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۱۴۰۱، دانشگاه مازندران ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، انجمن آمار ایران


تاريخ برگزاری همایش: 2 الی 4 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  7 خرداد 1401
📆 5 اردیبهشت 1401 - ۱۱:۵۱

پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۱۴۰۰، دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 27 و 28 بهمن 1400


ارسال اصل مقالات:  21 دی 1400
📆 24 آبان 1400 - ۱۰:۲۲

هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران، تیر ۱۴۰۰، دانشگاه مازندران ، انجمن علوم و مهندسی پلاسمای ایران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، انجمن علوم و مهندسی پلاسمای ایران


تاريخ برگزاری همایش: 23 و 24 تیر 1400


ارسال اصل مقالات:  24 خرداد 1400
📆 14 فروردین 1400 - ۰۹:۵۶

پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، مرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دی ۹۹، دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه یاسوج و دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه یاسوج و دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 19 الی 21 مرداد 1400


ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 1400
📆 4 بهمن 1399 - ۱۷:۱۲

دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش: 29 و 30 اردیبهشت 1400


ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 99
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 99
📆 26 مهر 1399 - ۱۰:۳۹

اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر (چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات)

فراخوان مقاله اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر (چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات)، اردیبهشت ۹۹، دانشگاه مازندران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران


تاريخ برگزاری همایش:   متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. 


ارسال اصل مقالات:   متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. 
📆 14 بهمن 1398 - ۱۱:۲۶

ششمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، مرداد ۹۹

فراخوان مقاله ششمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، فروردین ۹۹، دانشگاه مازندران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن آمار ايران

برگزار کننده همایش: دانشگاه مازندران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن آمار ايران


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 مرداد 1399


ارسال اصل مقالات:  11 بهمن 98
📆 4 آذر 1398 - ۱۵:۴۴