بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه محقق اردبیلی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه محقق اردبیلی

کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان، نمایه شده در ISC، مرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان، مرداد ۱۴۰۳، دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه های علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، محقق اردبیلی، الزهرا، شهر کرد، ارومیه، علوم و تحقیقات تهران، سوره و ساير دانشگاه هاي برجسته كشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه های علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، محقق اردبیلی، الزهرا، شهر کرد، ارومیه، علوم و تحقیقات تهران، سوره و ساير دانشگاه هاي برجسته كشور


تاريخ برگزاری همایش: 18 مرداد 1403


ارسال اصل مقالات:  4 مرداد 1403
📆 26 اسفند 1402 - ۱۲:۴۶

ششمین کنـگره ملی و بین‌المللی گل و گیاهان زینتی، مرداد ۱۴۰۳

فراخوان مقاله ششمین کنـگره ملی و بین‌المللی گل و گیاهان زینتی، تیر ۱۴۱۳، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  30 و 31 مرداد 1403


ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1403
ارسال اصل مقالات:  31 اردیبهشت 1403
📆 30 بهمن 1402 - ۱۴:۱۸

سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، نمایه شده در ISC، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، نمایه شده در ISC، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره و ساير دانشگاه های برجسته كشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره، دانشگاه ارومیه، دانشگاه شهر کرد، دانشگاه علوم و تحقیقات و ساير دانشگاه های برجسته كشور


تاريخ برگزاری همایش: 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  12 اسفند 1402
📆 22 اسفند 1401 - ۱۷:۴۱

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، شهریور ۱۴۰۱، هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  18 شهریور 1401
📆 18 تیر 1401 - ۱۳:۵۲

دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، نمایه شده در ISC، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره و ساير دانشگاه هاي برجسته كشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره و ساير دانشگاه هاي برجسته كشور


تاريخ برگزاری همایش: 8 دی 1401


ارسال اصل مقالات: 3 دی 1401
📆 23 آذر 1400 - ۱۲:۰۸

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت و انرژی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه محقق اردبیلی - مرکز تحقیقات مدیریت انرژی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی - مرکز تحقیقات مدیریت انرژی


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 1400
📆 29 اردیبهشت 1400 - ۰۹:۱۷

اولین همایش ملی مدیریت سبز پسماند، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت سبز پسماند، خرداد ۱۴۰۰، هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، هسته پژوهشی هیدرولوژی و آبخیزداری پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، هسته پژوهشی هیدرولوژی و آبخیزداری پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات: 10 خرداد 1400
📆 15 اردیبهشت 1400 - ۱۲:۰۵

اولین همایش ملی روان درمانی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روان درمانی ایران، اسفند ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  24 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  12 شهریور 1400
📆 18 دی 1399 - ۲۳:۴۹

دومین همایش ملی مدرسه آینده، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مدرسه آینده، اسفند ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  25 اردیبهشت 1400


ارسال چکیده مقالات: 24 خرداد 1400
ارسال اصل مقالات:  22 خرداد 1400
📆 25 آذر 1399 - ۱۸:۲۹

اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، اسفند ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، اسفند ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  18 اسفند 1399


ارسال اصل مقالات:  12 اسفند 99
📆 4 مهر 1399 - ۱۱:۴۳