بسم الله الرحمن الرحيم

خانه » همایش ها و کنفرانس های دانشگاه محقق اردبیلی

همایش ها و کنفرانس های دانشگاه محقق اردبیلی

سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، نمایه شده در ISC، اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، نمایه شده در ISC، مهر ۱۴۰۲، دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره و ساير دانشگاه های برجسته كشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره، دانشگاه ارومیه، دانشگاه شهر کرد و ساير دانشگاه های برجسته كشور


تاريخ برگزاری همایش: 17 اسفند 1402


ارسال اصل مقالات:  14 دی 1402
📆 22 اسفند 1401 - ۱۷:۴۱

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، شهریور ۱۴۰۱، هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  21 و 22 شهریور 1401


ارسال اصل مقالات:  18 شهریور 1401
📆 18 تیر 1401 - ۱۳:۵۲

دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، نمایه شده در ISC، دی ۱۴۰۱

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، خرداد ۱۴۰۱، دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره و ساير دانشگاه هاي برجسته كشور

برگزار کننده همایش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره و ساير دانشگاه هاي برجسته كشور


تاريخ برگزاری همایش: 8 دی 1401


ارسال اصل مقالات: 3 دی 1401
📆 23 آذر 1400 - ۱۲:۰۸

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت و انرژی، شهریور ۱۴۰۰، دانشگاه محقق اردبیلی - مرکز تحقیقات مدیریت انرژی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی - مرکز تحقیقات مدیریت انرژی


تاريخ برگزاری همایش: 9 و 10 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 1400
📆 29 اردیبهشت 1400 - ۰۹:۱۷

اولین همایش ملی مدیریت سبز پسماند، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت سبز پسماند، خرداد ۱۴۰۰، هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، هسته پژوهشی هیدرولوژی و آبخیزداری پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: هسته پژوهشی بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد لیگنوسلولزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ، هسته پژوهشی هیدرولوژی و آبخیزداری پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش: 19 و 20 خرداد 1400


ارسال اصل مقالات: 10 خرداد 1400
📆 15 اردیبهشت 1400 - ۱۲:۰۵

اولین همایش ملی روان درمانی ایران، شهریور ۱۴۰۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روان درمانی ایران، اسفند ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  24 شهریور 1400


ارسال اصل مقالات:  12 شهریور 1400
📆 18 دی 1399 - ۲۳:۴۹

دومین همایش ملی مدرسه آینده، خرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مدرسه آینده، اسفند ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  25 اردیبهشت 1400


ارسال چکیده مقالات: 24 خرداد 1400
ارسال اصل مقالات:  22 خرداد 1400
📆 25 آذر 1399 - ۱۸:۲۹

اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، اسفند ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، اسفند ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  18 اسفند 1399


ارسال اصل مقالات:  12 اسفند 99
📆 4 مهر 1399 - ۱۱:۴۳

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)، بهمن ۹۹

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای

برگزار کننده همایش: دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  8 و 9 بهمن 1399


ارسال اصل مقالات:  11 دی 99
📆 29 شهریور 1399 - ۱۱:۴۲

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، دی ۹۹

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، آذر ۹۹، دانشگاه محقق اردبیلی (کنفرانس) علوم اجتماعی، روانشناسی آذر 1399 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران اردبیل

برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی


تاريخ برگزاری همایش:  9 دی 1399


ارسال اصل مقالات:  30 آذر 99
📆 21 شهریور 1399 - ۱۸:۴۹